87

Slimme samenwerkers slaan handen ineen

Voor het gelijktijdig aansluiten van nutsvoorzieningen. Aanbesteding voor acht-jarig contract gewonnen door aannemers(combinaties) CCN (Baas N.V. en A.Hak), Trinitas, Van Den Heuvel en Van Vulpen.

Netbeheerders Vitens en Liander en aannemers(combinaties) CCN, Trinitas, Van den Heuvel en Van Vulpen tekenen voor een acht-jarige samenwerking in de meest omvangrijke Europese aanbesteding van het moment. De aannemers en netbeheerders zetten volop in op klanttevredenheid, slimme samenwerking en een duurzame manier van aansluiten, saneren en aanpassingen aan bestaande netten in Friesland, Flevoland, Hilversum en Gelderland.

Het werk wordt namens Vitens en Liander gecoördineerd vanuit samenwerkingsverband Combi SION. Het SION-gebied is vanaf nu onderverdeeld in vier grote percelen:

  • Friesland-Noordoostpolder: Aannemerscombinatie CCN - een samenwerking tussen Baas N.V en A.Hak.

    V.l.n.r.: Bart Dirven (A.Hak), Pieter Elzinga (Baas N.V.), Johan Visser (Baas BV), Wybe Laverman (A.Hak), Jos Peterson (Verkley B.V.), Benno Visser (A.Hak), Tjeerd Dijkstra (A.Hak) Sybert van der Veen (Baas N.V.), Erik Plat (Verkley B.V.), Henk Herremans (A.Hak)V.l.n.r.: Bart Dirven (A.Hak), Pieter Elzinga (Baas N.V.), Johan Visser (Baas BV), Wybe Laverman (A.Hak), Jos Peterson (Verkley B.V.), Benno Visser (A.Hak), Tjeerd Dijkstra (A.Hak) Sybert van der Veen (Baas N.V.), Erik Plat (Verkley B.V.), Henk Herremans (A.Hak)

  • Flevopolder-Hilversum: Aannemer Van den Heuvel.

  • Gelderland Noord: Aannemerscombinatie Trinitas - een samenwerking tussen Van Gelder, Baas bv en Van Voskuilen.

  • Gelderland Zuid: Aannemer Van Vulpen.


Uitdagende toekomst
Door onder andere de stevige woningbouwopgave neemt de vraag naar aansluitingen op het elektriciteits- en waternet flink toe. Niet alleen moeten alle woningen en bedrijven worden aangesloten op het elektriciteitsnet en de waterleiding, door de toenemende vraag moeten ook de onderliggende netten worden aangepakt. Combi SION gaat op jaarbasis circa 23.000 nieuwe combi-aanvragen en circa 1.200 projecten aan hoofdleidingen realiseren, waaronder het aanleggen van het bijbehorende distributienetwerk en het vervangen van een deel van de bestaande ondergrondse infrastructuur.

Hiervoor hebben de aannemers in hun plannen de nadruk gelegd op slim samenwerken, hoge klanttevredenheid en op stevige duurzaamheidsambities. Om deze ambities te realiseren werken de netbeheerders en aannemers in SION-gebied samen als strategisch partners: in gezamenlijkheid, transparant, besluitvaardig en toekomstgericht.


Verbeteringen voor een hogere klanttevredenheid
In de nieuwe situatie zijn de aannemers vroeg in het aanvraagtraject bij de klant betrokken en nemen zij meer werkzaamheden over van de netbeheerders. Omdat de aannemer dichter op de daadwerkelijke uitvoer zit, kan het voortraject en de aanleg voor de klant soepeler verlopen. Daarbij zijn de werkpakketten breder en stabieler, waardoor aannemers beter kunnen inspelen op fluctuaties binnen hun ruime gebied en kunnen zij investeren in innovaties. Alles in het nieuwe SION-contract is gericht op een hoge klanttevredenheid. Door werkzaamheden te combineren, wordt dubbel werk voorkomen en wordt technisch personeel, dat al schaars is, efficiënt ingezet. En door de straat maar één keer open te breken, wordt de overlast voor bewoners tot een minimum beperkt.


In de startblokken voor een duurzame toekomst
Onderstaand nieuwe team stroopt de mouwen op om de uitdagingen aan te gaan door volop in te zetten op innovatie en duurzaamheid. Combi SION en alle slimme samenwerkers bij netbeheerders en aannemers, staan in de startblokken!

Combi SION

We hebben momenteel 87 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures