87
  • Datum 17/05/2024

A.Hak en Liander steken eerste schop in de grond voor versterken elektriciteitsnet Noord-Holland

 

Liander breidt, in samenwerking met drie gerenommeerde aannemers, de capaciteit in Noord-Holland Noord drastisch uit. De grootschalige werkzaamheden voor een toekomstbestendig elektriciteitsnet zijn voor de Kop van Noord-Holland en West-Friesland op woensdag 15 mei officieel van start gegaan. Aannemer A.Hak voert de werkzaamheden in deze regio’s uit.

Noord-Holland Noord is volop in ontwikkeling. Het aantal inwoners en bedrijven groeit. En daarmee stijgt de vraag naar stroom. Noord-Holland Noord staat aan de vooravond van een grootse verbouwing van het elektriciteitsnet.

Aan de zuidwestkant van Anna Paulowna wordt het elektriciteitsnet uitgebreid. Dit doet Liander door het bestaande middenspanningsnet te verwijderen, 9 kilometer aan nieuwe ringverbindingen (middenspanning) aan te leggen, twee nieuwe elektriciteitsruimtes te plaatsen en één bestaande ruimte om te bouwen. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden vindt plaats in de gemeente Hollands Kroon. Een klein gedeelte in de gemeente Schagen is al uitgevoerd.

Eerste schop in de grond
De netuitbreiding is op woensdag 15 mei officieel gestart op het project Boermansweg in Anna-Paulowna (gemeente Hollands Kroon). Hans Heddes (wethouder gemeente Schagen), Willeke van Dam, (directeur Grote Werkpakketten bij Liander) en Richard van Beers (directeur aannemer A.Hak) hebben gezamenlijk de symbolische eerste schop in de grond gestoken.

Volgens wethouder Lilian Peters van gemeente Hollands Kroon wordt met deze werkzaamheden een belangrijke stap gezet in de richting van de verduurzaming van haar gemeente en draagt de aanleg van 2.000 kilometer elektriciteitskabels bij aan het oplossen van knelpunten in het elektriciteitsnet. Peters vindt daarom de samenwerking met Liander en de gemeente Schagen van groot belang.

Wethouder Hans Heddes van gemeente Schagen beaamt dat: “We staan voor een grote opgave om het woningtekort op te lossen. Tegelijkertijd moet de samenleving verduurzamen. Toekomstbestendige huizen die zelf stroom opwekken en duurzaam verwarmen, daar moet het stroomnet op berekend zijn. Programma Helix is een mooi voorbeeld van gemeenten en netbeheerder die samen de schouders eronder zetten.”

Willeke van Dam: “Tot nu toe was samen met A.Hak werken aan dit project allemaal ‘bureauwerk’. Maar dit is het moment waarvoor we het allemaal doen. Zorgen dat de kabels en stations daadwerkelijk geplaatst worden om het energienet te verzwaren.” Richard van Beers vult Van Dam aan: “A.Hak focust op langdurige samenwerking, dat zien wij namelijk als cruciaal om de energietransitie mogelijk te maken. We zijn daarom trots dat we deel mogen uitmaken van het Liander-raamcontract Helix.”

Netuitbreidingsprogramma Helix
Met het programma Netuitbreiding Helix werkt Liander aan het versterken van het elektriciteitsnet in Noord-Holland Noord. Dit programma richt zich op het middenspanningsnet in het deel van de provincie boven het Noordzeekanaal, met uitzondering van Texel. Helix beslaat drie regio’s: Waterland en Zaanstreek (gebied 1, i.s.m. Van Gelder), Alkmaar (gebied 2, i.s.m. Visser & Smit Hanab) en Kop van Noord-Holland en West-Friesland (gebied 3, i.s.m. A.Hak).

In totaal worden voor deze uitbreidingen van het elektriciteitsnet de komende zes tot twaalf jaar ruim 2.000 kilometer aan kabels gelegd en circa 360 elektriciteitshuisjes gebouwd of vervangen. Deze elektriciteitsruimtes zijn verdeeld over het gehele gebied. De kabels (10kV en 20kV) worden geplaatst om het elektriciteitsnet aan elkaar te verbinden. De elektriciteitsruimtes worden tussen de kabels in geplaatst om het elektriciteitsnet te versterken.

Liander trekt minimaal 750 miljoen euro uit om binnen het Programma Helix het middenspanningsnet in de regio Noord-Holland Noord aan te pakken. In andere regio’s van Liander zijn vergelijkbare grote netuitbreidingsprogramma’s gestart.

Meer informatie is te vinden op de pagina van Helix, www.liander.nl/regio's/programma-helix en op de pagina over de uitbreiding van het stroomnet in Anna Paulowna, www.liander.nl/regio's/noord-holland/kruisweg-anna-paulowna-helix en in de Liander BouwApp: debouw.app/projects/helix-kop-van-n-holland-west-friesland.

 

We hebben momenteel 87 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures