85

Compliance

Boodschap van onze Algemeen Directeur

In de afgelopen vier jaar hebben wij binnen A.Hak een uitgebreid compliance-programma ingevoerd om ervoor te zorgen dat wij op integere en transparante wijze zaken doen.

Een essentieel onderdeel van dit programma is de klokkenluiderslijn.

Wij nodigen al onze medewerkers, leveranciers en klanten uit om elke kwestie te melden die niet integer of transparant is of niet in overeenstemming met onze gedragscode.

Ik garandeer voor deze meldingen een veilige omgeving. Zodat aan deze meldingen een correct gevolg wordt gegeven en dat geen enkele klokkenluider slachtoffer wordt.

Als je het ons niet vertelt, zullen wij het nooit weten....


Henk Herremans – Algemeen Directeur A.Hak

We hebben momenteel 85 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures