85

CO2-reductie

Als onderdeel van ons streven naar duurzaamheid zijn we met verschillende bedrijfsonderdelen gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

‘Samen werken wij zorgvuldig, zorgzaam en integer’ is het motto van de Gedragscode van A.Hak. Dit motto heeft onder andere betrekking op compliance, waarbij integriteit het belangrijkste kernwoord is. Daarnaast is het motto ook van toepassing op onze inspanningen op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dan gaat het vooral om de term ‘zorgzaam’ die we als volgt uitleggen. ‘Bij de uitvoering van ons werk dragen we zorg voor onze medewerkers, onze klanten en onze omgeving. Veiligheid en minimale milieubelasting staan voorop.’

Als onderdeel van ons streven naar duurzaamheid gaan we zo verstandig mogelijk om met de uitstoot van C02. Om dat streven te ondersteunen, meetbaar en controleerbaar te maken, is A.Hak met verschillende bedrijfsonderdelen gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Links naar de diverse rapportages en certificaten vind je hieronder.

 

Certificaten

Voortgangsrapportages

Energiemanagementsysteem

Informatieblad CO2

Ketenanalyse

Sectorinitiatief


A.Hak werkt aan een duurzame toekomst. Het verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen is daar een onderdeel van. Het duurzaamheidsteam van A.Hak draagt zorg voor een gestructureerde vermindering van de CO2 uitstoot. Ook binnen de branche is A.Hak actief om gezamenlijk CO2 besparingsacties te bewerkstelligen.

A.Hak is samen met OPEL Nederland en AA-Lease een initiatief aan het opstarten om volledig elektrische busjes te ontwikkelen. Daarnaast is A.Hak deelnemer van enkele keteninitiatieven zoals:

  • Samen reduceren brandstofverbruik
    A.Hak neemt actief deel aan de bijeenkomsten van de vereniging Brandstofreductie Noordoost Nederland. Deze vereniging organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor bedrijven uit de aannemerij en GWW-sector om kennis en ideeën over brandstofreductie te delen en van elkaar te leren. De vereniging concentreert zich bewust op het brandstofverbruik omdat dit voor de deelnemers de grootste energieverbruiker is en daarmee ook de grootste bijdrage levert aan de CO2- uitstoot door deze bedrijven. Kortom, het is het meest relevante energievraagstuk voor deze bedrijven.

    Via de bijeenkomsten worden deelnemers aangezet om actief aan de slag te gaan met het reduceren van het brandstofverbruik en om daarmee kosten en CO2-uitstoot te besparen. De sessies worden georganiseerd en gefaciliteerd door de vereniging en worden bij de deelnemende bedrijven georganiseerd. De koers en inhoud worden bepaald door een bestuur bestaande uit een aantal van de leden, met input van alle leden van de vereniging. Per bijeenkomst is ruimte om ervaringen en kennis te delen en worden de aanwezigen zelf aan het werk gezet met praktische vragen rond het verminderen van het brandstofverbruik. Zie voor meer informatie: www.brandstofreductie.nl

  • Duurzame leveranciers
    Presentatie A.Hak Leveranciersontbijt
    Presentatie A.Hak Ketenpartnerontbijt 2023

Benieuwd wat A.Hak nog meer onderneemt?
Neem contact met ons op.

We hebben momenteel 85 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures