85

Slim omgaan met bestaande infrastructuur

Zeggen we aardgas vaarwel? Hier in Nederland heeft het er alle schijn van. De overheid heeft immers in het Klimaatakkoord de keuze gemaakt voor warmte en duurzame elektriciteit in plaats van aardgas. Maar dat betekent niet dat we onze gasleidingen niet meer nodig hebben. Goed onderhouden en waar nodig gemoderniseerd kan de bestaande gasinfratructuur juist bijdragen aan verduurzaming.

Stoppen met aardgas gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Daarvoor speelt gas een veel te grote rol in de energiemix. Ook is het zeer de vraag of het überhaupt lukt om met warmtenetten en duurzaam opgewekte elektriciteit te voldoen aan de totale energiebehoefte. Gas heeft namelijk een aantal grote voordelen ten opzichte van andere energiebronnen. Je kunt gas bijvoorbeeld goed opslaan, waardoor je de energie die erin opgesloten zit kunt gebruiken wanneer het nodig is. Ook is gas uitstekend te vervoeren. 

BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

Voor het vervoer van gas beschikken we in Nederland over een uitgebreide infrastructuur. A.Hak is van mening dat het ook in deze tijd zaak is om die gasleidingen goed te onderhouden en verouderde tracés te moderniseren, zoals we dat voor Enexis in Groningen doen door de oude gietijzeren buizen te vervangen door toekomstbestendige kunststof leidingen. Het idee daarachter is dat de bestaande gasinfrastructuur – mits goed onderhouden – nodig is om de klimaatdoelstellingen te behalen.

De eerste stap richting verduurzaming van het gasnet is het bijmengen van duurzaam geproduceerd groen gas. Met enige aanpassingen is de infrastructuur ook geschikt om waterstof te vervoeren. Waterstof (H2) is geen energiebron, maar een energiedrager die door middel van elektrolyse wordt  geproduceerd. Elektrolyse is een schoon chemisch proces waarbij water (H2O) onder invloed van elektrische stroom wordt opgesplitst in waterstof (H2) en zuurstof (O).

GRIJS, BLAUW EN GROEN

Hoe ‘groen’ waterstof is, is afhankelijk van de manier waarop de productie plaatsvindt. Gebruik je voor de elektrolyse stroom die is opgewekt in een aardgascentrale dan spreken we van grijze waterstof. Is de benodigde elektriciteit bijvoorbeeld opgewekt met energie uit wind of zon, dan wordt er gesproken van groene waterstof. Vindt de productie plaats op een locatie waar water en duurzame energie samenkomen, bijvoorbeeld een windpark op of aan zee, dan is de productie nog duurzamer. Er is ook een tussenvorm die ‘blauwe’ waterstof wordt genoemd. Daarbij wordt de CO2- de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van het aardgas afgevangen en opgeslagen.

DUURZAME MOBILITEIT

Net als aardgas is waterstof goed op te slaan en te vervoeren. Het dient als grondstof voor industriële processen en is toepasbaar als brandstof voor voertuigen – en wel op een manier die we kennen en waarderen. Je kunt er namelijk in korte tijd een brandstoftank mee vullen. Auto’s die op waterstof rijden hebben net als volledig elektrische auto’s geen CO2-uitstoot. Als een deel van de auto’s op waterstof gaat rijden, waaronder bijvoorbeeld de transportsector, dan levert dat een enorme CO2-reductie op ten opzichte van rijden op diesel en benzine. Bovendien belasten deze voertuigen het elektriciteitsnet niet.

 

We hebben momenteel 85 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures