85

Duurzaamheid als levensader

Duurzaamheid is niet langer een buzzword; het is een levensader geworden voor bedrijven die zich inzetten voor een groenere toekomst. A.Hak heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, zeker als toonaangevend bedrijf in de energiesector. Caglar Yilmaz, duurzaamheidscoördinator bij A.Hak, vertelt hoe het bedrijf zich inzet voor sociale duurzaamheid, circulariteit en het verminderen van de CO2-uitstoot.

A.Hak’s toewijding aan klimaat, circulariteit en sociale verantwoordelijkheid
Als duurzaamheidscoördinator bij A.Hak sinds begin 2023, geeft Caglar invulling aan duurzaamheidsvraagstukken en zorgt hij ervoor dat het bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving. A.Hak heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen van de EU en streeft naar een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. Caglar is kartrekker binnen het duurzaamheidsteam en benadrukt dat A.Hak een actieve rol speelt in de branche, waarbij gezamenlijke CO2-besparingsacties worden nagestreefd. “We hebben de ambitieuze, maar realistische doelstelling om tegen 2030 maar liefst 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2019. “

Drie kernthema’s: klimaatvriendelijkheid, circulariteit en sociale duurzaamheid
A.Hak heeft concrete thema’s vastgesteld om de duurzaamheidsdoelen te bereiken: klimaatvriendelijkheid, circulariteit en sociale duurzaamheid. Deze vormen de leidraad voor de verschillende maatregelen en stappen die het bedrijf onderneemt om deze doelen te behalen. “Een belangrijk instrument dat we hanteren, is de CO2-prestatieladder. Dit middel toetst het bedrijf op CO2-doelstellingen. Inmiddels staan we met A.Hak op de hoogste trede.”

Caglar benadrukt het belang van de jaarlijkse audit, die niet alleen kijkt naar behaalde doelen, maar ook naar de inzet en beweging om de doelen te bereiken. “Deze aanpak zorgt ervoor dat A.Hak voortdurend wordt gestimuleerd om duurzaamheid te verbeteren. Ook geeft het verschillende handvatten mee om het beter te blijven doen

 

 

“We hebben de ambitieuze, maar realistische doelstelling om tegen 2030 maar liefst 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2019. “

Project Stede Broec geeft het goede voorbeeld
“Een mooi en inspirerend voorbeeld van hoe we duurzaamheid verbeteren en monitoren bij projecten in de praktijk. A.Hak kreeg dit project toegewezen vanwege onder andere de duurzaamheidsbelofte, namelijk aanzienlijke CO2-reductie aantoonbaar maken. Als je alleen al kijkt naar de maand september van dit jaar, heeft het project een indrukwekkende 90% aantoonbare CO2-reductie bereikt. Dit zijn natuurlijk gigantische aantallen. Deze resultaten worden ondersteund door verschillende maatregelen, waaronder het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals HVO, een biodiesel gemaakt uit plantaardige vetten. Dit is slechts een van de vele innovaties die A.Hak implementeert om duurzaamheid te bevorderen.”

Duurzaamheid in de praktijk
Naast brandstofinnovaties omvat het project ook het gebruik van hybride aggregaten, fietsen op de werklocatie om transportbewegingen te verminderen en zelfs de inzet van een combinatie van een aggregaat met een accupack, wat de efficiëntie aanzienlijk verbetert. Deze praktische benadering laat zien dat duurzaamheid niet slechts een concept is, maar iets wat A.Hak in de praktijk brengt. “Het is mooi om te zien dat we vaker de fiets pakken van de werkplek naar de keet, in plaats een auto of zelfs graafmachine. Het blijkt ook nog eens veel sneller te zijn.”

Wat is HVO?
HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil oftewel gehydroteneerde plantaardige olie. HVO is een biobrandstof die wordt geproduceerd uit plantaardige oliën, zoals koolzaadolie, sojaolie of palmolie, door middel van een hydrobehandelingsproces. Dit proces vermindert het gehalte aan onverzadigde vetzuren in de olie, wat resulteert in een schonere en stabielere brandstof die vergelijkbaar is met diesel.

HVO wordt beschouwd als een duurzame brandstof omdat het hernieuwbare grondstoffen gebruikt en de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen in vergelijking met conventionele dieselbrandstof. Het wordt vaak gebruikt als een alternatieve brandstof voor dieselvoertuigen en wordt soms gemengd met conventionele diesel of gebruikt als een volledige vervanger.

We hebben momenteel 85 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures