85

'Elke dag een beetje beter'

Sinds de personal computer bereikbaar werd voor het grote publiek nam de digitalisering een enorme vlucht. De hoeveelheid informatie die wereldwijd digitaal werd opgeslagen, steeg tussen het eind van de jaren tachtig tot 2014 van 1% naar 99%. ‘Digitalisering is één van de pijlers om onze corporate strategie te realiseren’, zegt Sanne de Graaf, Manager Aansluitingen Oost en Noord Nederland bij Alliander. ‘Het biedt heel veel mogelijkheden, zowel voor beter netbeheer als voor het verhogen van het klantgemak. Tegelijkertijd wekt de gedigitaliseerde samenleving ook veel verwachtingen.’

ELKE DAG EEN BEETJE BETER

‘Als consumenten een bestelling plaatsen bij een webwinkel, ontvangen ze een e-mail met een track & trace code waarmee ze hun aankoop tot aan hun eigen voordeur kunnen volgen. Daar zit een hele keten achter. Van het magazijn via een distributiecentrum naar het bedrijf dat de verzending regelt. Alle schakels in die keten wisselen informatie uit. Als diezelfde consument huisaansluitingen voor gas, water en elektriciteit aanvraagt, verwacht hij op dezelfde manier geïnformeerd te worden. Die verwachting van onze klanten past goed bij onze langetermijnstrategie waarin meer klantgemak, en datagedreven netbeheer belangrijke pijlers zijn. Naast operational excellence: ons streven om ons werk elke dag een beetje beter te doen.’

IEDEREEN PROFITEERT

‘Net als in het voorbeeld van de webwinkel opereren netbeheerders ook niet alleen. Om onze klanten meer gemak te bieden, zullen wij in de hele keten onze processen en informatiestromen op elkaar af moeten stemmen. Dat betekent nauw samenwerken met een groot aantal partijen, zoals gemeenten, bouwbedrijven en aannemers als A.Hak die de aansluitingen verzorgen. Om ten volle te profiteren van de mogelijkheden van digitalisering moeten we onze IT-systemen met elkaar laten praten en samen toewerken naar standaardisatie van onze processen.’

‘Naast klantgemak heeft deze manier van ketensamenwerking nog veel meer voordelen. Door het digitaal delen van informatie via het Digitaal Samenwerkingsplatform verkleinen we de foutkans, doen we ons werk sneller, plannen we onze mensen en middelen efficiënter in en controleren we elkaars werk beter’, zegt De Graaf. ‘Dat vergt een gezamenlijke investering, maar uiteindelijk profiteert de hele keten daarvan.’

DATAGEDREVEN NETBEHEER

Digitalisering helpt Alliander ook bij een ander strategisch speerpunt: datagedreven netbeheer. ‘Slimme meters en andere sensoren die gebruik en belasting van het elektriciteitsnet monitoren, leveren ons een schat aan informatie op. Met die gegevens, die digitaal en geanonimiseerd worden opgeslagen, zijn we er snel bij om storingen op te lossen. Door de data te analyseren ontdekken we ook patronen, vergelijkbare gebeurtenissen die voorafgaand aan een storing optreden. Met die informatie kunnen we preventief ingrijpen en een storing voorkomen. Ook op deze manier draagt digitalisering bij aan ons streven om ons werk elke dag een stukje beter te doen.’

We hebben momenteel 85 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures