85

Warmteleiding onder het IJmeer

Wat doe je als je de restwarmte van twee centrales in Diemen wilt gebruiken voor de verwarming van de wijk Almere-Poort, die aan de overkant van het IJmeer ligt? Juist, dan laat je A.Hak een warmtetransportleiding aanleggen op anderhalve meter onder de bodem van het meer. 

Nuon Energy durfde het in 2011 aan, hoewel er nog nooit eerder een warmtetransportleiding van een dergelijke lengte onder water was aangelegd.

Staal-in-staal

Bij warmtetransportleidingen wordt een dubbele leiding aangelegd: een leiding voor de aanvoer van het warme water en een retourleiding voor het afgekoelde water. Dit project werd uitgevoerd als staal-in-staalsysteem: een binnenbuis van 20" in een mantelbuis van 28" met daartussen isolatiemateriaal. Als hoofdaannemer was A.Hak verantwoordelijk voor ontwerp, levering en uitvoering van het project. Er werd gewerkt vanaf pontons in het IJmeer. Vooral bij winderige omstandigheden niet gemakkelijk.

Boringen

Voor de overkant bereikt was, werden er twee vaargeulen gekruist: een voor de beroeps- en een voor de pleziervaart. Het project kende 3 HDD boringen, onder primaire waterkeringen en de vaargeul.

 

We hebben momenteel 85 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures