• CO2 Prestatieladder

Bewust omgaan met CO2-uitstoot

Verschillende bedrijven van A.Hak zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder. 

CO2 Prestatieladder, niveau 3:

 • De volgende bedrijven zijn gecertificeerd voor niveau 3: A.Hakpark, A.Hak Leidingbouw, A.Hak Electron, A.Hak Drillcon, Tjaden en KEG/HAT. Het certificaat vind je hier.
 • De voortgangsrapportages met daarin footprint, doelstellingen en voortgang doelstellingen vind je hier.
 • Een omschrijving van de deelname aan initiatieven vind je hier
 • Een omschrijving van het energiemanagementsysteem vind je hier.

CO2 Prestatieladder, niveau 5:

 • A.Hak Infranet is gecertificeerd voor niveau 5. Het certificaat vind je hier.
 • De voortgangsrapportage met daarin footprint, doelstellingen en voortgang doelstellingen vind je hier.
 • Een omschrijving van de deelname aan initiatieven vind je hier.
 • Hier vind je het overzicht van de scope 3 emissies, de ketenanalyse I en ketenanalyse II.
 • A.Hak Infranet heeft zich gecommitteerd aan het volgende reductieprogramma.
 • Een omschrijving van het energiemanagementsysteem vind je hier.
 • nieuws

  A.Hak werkt mee aan Trans Adriatic Pipeline A.Hak werkt mee aan Trans Adriatic Pipeline

  A.Hak werkt mee aan Trans Adriatic Pipeline

  A.Hak International werkt samen met SPIECAPAG als Key Third Party mee aan aanleg van de Albanese secties van de Trans Adriatic Pipeline (TAP).

 • nieuws

  Groningers waarderen omgevingsplan Groningers waarderen omgevingsplan

  Groningers waarderen omgevingsplan

  Als onderdeel van een uitgebreid omgevingsplan geeft A.Hak voorlichting aan omwonenden en studenten over het verleggen van kabels en leidingen in de stad Groningen.

 • projecten

  IJmeer kruising IJmeer kruising

  IJmeer kruising

  A.Hak Leidingbouw heeft samen met A.Hak Drillcon een warmtetransportleiding aangelegd.

 • projecten

  Elbedüker: tunnelproject onder de Elbe Elbedüker: tunnelproject onder de Elbe

  Elbedüker: tunnelproject onder de Elbe

  A.Hak Drillcon legde nieuwe gastransportleidingen aan onder de Elbe en boorde daarvoor een tunnel van ruim 1.500 meter lengte door middel van microtunnelling.